Gunnar Christensens
Planteskole

LOG IND

Magnolia stellata


Stjernemagnolie, Magnolia stellata.

Stjernemagnolie, Magnolia stellata.

En stjerne til forårshaven

Vinteren igennem har stjernemagnolien stået smukt med fine bløde sølvgrå knopper. I marts-april åbnes knopperne og planten dækkes næsten 100% af snehvide 7–8 cm brede blomster, der har ca. 20 blomsterblade, der danner en fin stjerne.
Det er én af forårets allertidligste blomstrende buske og blomsterne holder sig langt ind i april måned.

Stjernemagnoliens blade er grønne og måler 4–10 cm og kendes let på de bølgeformede bladrande. Busken er rigt forgrenet og langsomtvoksende, og når med tiden en højde på 2,5–3 m, og bliver mindst er lige så bred.

Placering i sol til halvskygge. Den står rigtig flot solitært, men kan også anvendes sammen med rododendron. Stjernemagnolie har brug for humusrig jord og vokser fint i surbundsjord, men er ikke stærkt afhængig af lav pH.

Stjernemagnolie har et let duft og kan tages ind til drivning.

Store iøjnefaldende blomster.

Store iøjnefaldende blomster.

Svensk

En stjärna till vårträdgården

Snart är det dags för de mjuka, silvergrå, knopparna hos Magnolia stellata, stjärnmagnolian, att slå ut. Den är en av vårens första blomsterbuskar, och växten översållas av snövita, 7-8 cm. stora, ljuvligt doftande blommor. Varje blomma består av ca. 20 kronblad, som tillsammans bildar en stjärna, därav namnet. Under vintern ståtar den med de lovande, mjukt ludna, knopparna.

Magnolia stellata’s blad är friskt gröna, 4-10 cm. långa och känns igen på den vågiga bladkanten. Busken är vanligtvis väl förgrenad från basen, ganska långsamväxande, och blir med tiden 2,5 – 3m. hög och minst lika bred.

Placeras i sol till halvskugga, solig placering ger ymnigare blomning. Den är läcker för sig själv, men passar också utmärkt ihop med ex. rhododendron. Den vill ha god, humusrik jord, växer fint ihop med surjordsväxter, men är inte så beroende av låga pH.