Gunnar Christensens
Planteskole

LOG IND

Sådan dyrker du pæoner med succes


Det er nemt.

Plantested

Pæoner elsker sol, så find et solrigt sted i din have.

Plantetidspunkt

Du kan plante pæoner hele året, når blot jorden ikke er frossen. Undgå at plante i perioder, hvor jorden er alt for vandmættet.

Jordbundsforhold

Almindelig havejord er god jord til pæoner, der også gror fint i lettere sur jord. Grav et plantehul, der er ca. 1½ gang større, end potteklumpen. Ibland gerne lidt gødet plantejord eller komposteret kogødning, når du fylder plantehullet op. (max 25% kompost) Placér pæonen, så potteoverfladen ikke står dybere end ca. 3 cm under jordens overflade. Planter du pæoner for dybt, udebliver blomstringen.

Vanding

Gundvanding lige efter plantning med 20 – 30 l vand pr. m2. Vand ugentligt med 10 l vand pr. plante, indtil planten er kommet i vækst. I regnfulde perioder skal du ikke vande. Når planten har fået rødderne ud i jorden og gror med nyvækst, skal du kun vande i meget tørre perioder.

Gødning

Pæoner er relativt nøjsomme planter, men vil kvittere for let gødskning, når de nye skud om foråret bryder jordens overflade, og igen når blomstringen er overstået. Anvend gerne naturgødning, der langsomt frigiver næringsstoffer til rødderne.

Opbinding

Mange af pæonsorternes blomsterhoveder er overdådige store og fyldte. Når forårsregnen fylder hovederne med vand, er det med risiko for at de vælter og ødelægges. Montér en opbindingsring eller bind planterne sammen med snor.

Beskæring

Pæoner er meget nemme stauder. De visner helt ned af sig selv, og venter du med at renovere dit staudebed til tidligt forår, vil sidste års stængler være nemme at trække af.
God fornøjelse.