Gunnar Christensens
Planteskole

LOG IND

vildNATURligvis


Det vilde bed  over tid i Gunnar Christensens Planteskole's prøvehave.

Det vilde bed over tid i Gunnar Christensens Planteskole's prøvehave.

vild NATUR ligvis

På Gunnar Christensens Planteskole har vi udvalgt et lille sortiment af buske og stauder, der opfattes som vilde og hjemmehørende og som er gode til insekterne.

Nogle planter bidrager med livsvigtig føde. Andre planter er vigtige for insekter, når de skal yngle og sikre den næste generation. Fx alm. røn, pomerans-høgeurt, gul snerre, djævelsbid m.fl.

Flere af de udvalgte planter er først valgt for deres biologiske værdi og sekundært for deres udseende.

Du kan læse mere om planterne under fanen sortiment. Brug filterknappen "vild". Tryk herefter på plantenavn.

Sortiment:
(Alfabetisk efter latinsk navn. Buske står med store bogstaver).

Achillea millefolium, Almindelig røllike
ARONIA MELANOCARPA, Surbær, sortfrugtet
Centaurea jacea, Almindelig knopurt
CORYLUS AVELLANA, Hassel
CRATAEGUS MONOGYNA, Hvidtjørn, engriflet
FRANGULA ALNUS, Tørst
Galium verum, Gul snerre
Hieracium aurantiacum, Pomerans-høgeurt
Leucanthemum vulgare, Hvid okseøje
Linaria vulgaris, Almindelig torskemund
Lotus corniculatus, Almindelig kællingetand
PRUNUS SPINOSA, Slåen
Ranunculus acris, Bidende ranunkel
ROSA CANINA, Hunderose
SAMBUCUS NIGRA, Almindelig hyld
Silene dioica, Dagpragtstjerne
SORBUS AUCUPARIA, Almindelig røn
Stellaria holostea, Stor fladstjerne
Succisa pratensis, Djævelsbid

;