Gunnar Christensens
Planteskole

LOG IND

Ny staudehirse fra Walters Gardens


Når havens mange blomster klinger af i efteråret, så er det skønt med opsigtsvækkende planter, der kan udfylde havens rum. Her kommer prydgræsserne for alvor til deres rette. Der er mange forskellige at vælge imellem.

Panicum-slægten

Der findes mange arter af Panicum. Dem vi bruger i haven kommer oprindeligt fra den Nordamerikanske prærie. De har næsten alle en opret vækst og lette blomster i toppe. Panicum er en lidt sen forårsstarter, men tidligere end fx. Miscanthus. Ventetiden er dog det hele værd, når den bruser frem med de mange blomstertoppe fra august.

Panicum skal plantes solrigt og trives godt, selvom jorden er lidt næringsfattig.

Robustheden er stor. Den tåler tørke, når den først er godt etableret, den tåler også ekstra fugtige forhold, når blot det ikke er længerevarende. Er haven i nærheden af havet, så tåler Panicum også let saltpåvirkning, og blæser det en halv pelikan, så vejer den blot sine bøjelige aks for vinden.

Til venstre: Ung 'Blue Fountain' i prøvehaven, Fjenneslev. Til højre veletableret 'Blue Fountain' i Walters Gardens Trial garden i Michigan.

Til venstre: Ung 'Blue Fountain' i prøvehaven, Fjenneslev. Til højre veletableret 'Blue Fountain' i Walters Gardens Trial garden i Michigan.

'Blue Fountain'

Denne udvælgelse fra Walters Gardens har vi meget tiltro til. Dens kraftige tilvækst og utroligt stærke stængler sikrer, at planten forbliver opretstående. De attraktive blågrønne blade er brede og giver den flot fylde. 'Blue Fountain' kan nå en højde på ca. 2 m og er derved lidt større end 'Northwind', som når 1,7 m med blomsteraks.

Mangler du en solitærgræs, der er stor, stærk og opret, så er 'Blue Fountain' et godt valg. Dens arkitektoniske udtryk kan nydes gennem hele vinteren, og når foråret oprinder, klippes den helt til bage til jordens overflade.

Blomsteraksene er også meget fine i buketter.

Blomsteraksene er også meget fine i buketter.

Svensk

Nytt prydnadshirs från Walters Gardens

När trädgårdens alla blommor klingar av under hösten, är det skönt att ha andra vackra växter som kan ta över, och fylla ut i trädgårdsrummen. Här kommer prydnadsgräsen verkligen till sin rätt. Det finns många olika att välja mellan.

Släktet Panicum
Det finns många arter i Panicumsläktet. De vi använder i trädgården kommer från Nordamerikas prärier. De har nästan samtliga en upprätt växt med lätta blomsterax i toppen. Panicum kan vara lite sena att komma igång på våren, men tidigare än ex. Miscanthus, och den som väntar på något gott blir väl belönad när hirsen blommar ymnigt från augusti och framåt.

Panicum skall planteras soligt och klarar sig fint även om jorden är lite näringsfattig.

Det är en tuff växt. Den tål torka väl när den är etablerad, och den klarar också riktigt blöta förhållanden under begränsad tid. Den är inte speciellt känslig för salt, om den står nära havet, och blåser det småspik, så vajar den bara i vinden.

'Blue Fountain'
Detta val från Walters Gardens har vi stark tilltro till. Dess kraftiga tillväxt och otroligt starka stjälkar försäkrar plantans upprätta växt. De attraktivt blågröna bladen är breda och gör att växten fyller ut fint. 'Blue Fountain' når en höjd på ca. 2 m. och är något större än 'Northwind' med sina ca. 1,7 m. inklusive blomsterax.

Saknar du ett stort, starkt, och upprättväxande solitärgräs, är 'Blue Fountain' ett bra val. Dess arkitektoniska uttryck kan upplevas vintern igenom, och när våren är på gång, klipper man helt enkelt ner den till marken.