Gunnar Christensens
Planteskole

LOG IND

Sydfrugter og beskæring


Abrikos – nektarin – fersken – sødmandel - ferskenmandel

Beskæring vedligehold

Juli – august – september

Udtørrede og beskadigede grene klippes af.

Ved stor frugtsætning kan en udtynding af enkelte grene give træet bedre mulighed for at fuldmodne resten af frugterne. Udtyndingen skal ske, når frugterne har størrelse som en valnød.

Ønsker du ikke at klippe hele grene af, så kan du udtynde enkelte frugter, så de resterende får bedre plads.

Hos ferskner og nektariner dannes frugterne på sidste års skud, og når skuddet først har båret frugt, vil grenen ofte være svag. Du kan derfor med fordel klippe de skud af, som du har høstet frugterne fra. Det giver bedre plads til de nye etårsskud, som danner blomsterknopper til næste år. Denne udtynding giver træet mere luft i kronen og sikrer træets sundhed.

Abrikoser sætter frugt på både gammelt ved og etårsskud, så her går vedligeholdelsesbeskæringen ud på at fjerne udtørrede og visne grene.

Vedligehold efter høst.

Vedligehold efter høst.

Beskæring formgivning

År 1 - 3

Ønsker du at ændre på grenopbygningen på det træ, som du har købt – evt. til et espalier eller et kronetræ, så er det mest oplagte tidspunkt at gøre det på i foråret, når planten er i god vækst. På det tidspunkt er træet klar til at lukke de sår, som beskæringen giver.

Til venstre: Død gren fjernes. Til højre: Formbeskåret sidste år.

Til venstre: Død gren fjernes. Til højre: Formbeskåret sidste år.

Gren afkortes for at få et smallere træ.

Gren afkortes for at få et smallere træ.

Espalier

Da både abrikoser, ferskner og nektariner nogle steder i landet kan være udsat for sen nattefrost, så vil en placering på sydvendt mur give størst sikkerhed for en god høst. Når du skal formgive træet til espalier, så kig på træets grenopbygning og bind nu de grene ud til siderne, som træet gør det muligt. Grene, som enten vender ind mod væggen eller modsat vender mod front, skal fjernes ved at klippe dem af ved stammen. Efter høst i august/september skal de frugtbærende grene fjernes og nye etårsskud bindes ud til siderne.

Svensk

Sydfrukter och beskärning

Aprikos – nektarin – persika- mandel – persikomandel

Underhållsbeskärning
Juli – augusti – september

Vid riklig fruktsättning kan en gallring av de fruktbärande grenarna hjälpa trädet att orka med en god utveckling av resterande frukter. Gallringen bör ske senast när frukterna är av en valnöts storlek.

Vill man av någon anledning inte avlägsna hela grenar går det också bra att gallra bland de enskilda frukterna, så att de kvarvarande får mer plats och energi.

Hos persika och nektarin bildas blommorna på fjolårsskotten och när frukten är mogen är skottet oftast försvagat. Därför kan det vara en fördel att ta bort de försvagade grenarna som burit frukt. Detta skapar utrymme för nytillväxt i trädet som bildar blomknoppar året därpå. Dessutom ger en uttunning av grenarna mer luft och energi inne i kronan, vilket bidrar till trädets sundhet.

Aprikoser sätter frukt på både fjolårsved och äldre grenar, så här syftar underhållsbeskärningen till att ta bort torra och vissna grenar.

Uppbyggnadsbeskärning
År 1 - 3

Vill du ändra grenuppbyggnaden på ditt inköpta träd, eventuellt till spaljé eller kronträd, så är våren den bästa tiden, när plantan är i god tillväxt. Under våren produceras nya grenar, trädet har gott om energi och kan läka de skador som beskärningen orsakar.

Spaljé

Eftersom aprikoser, persikor och nektariner kan vara känsliga för sena nattfroster på många platser ger en placering mot en sydvänd mur i allmänhet bättre utsikter för en bra skörd. Samtidigt driver ett sydvänt läge på knoppsprickningen tidigare vilket kan öka risken för frost i blomningen. Om du vill formklippa trädet till en spaljé bör du titta efter trädets grenuppbyggnad och använda de sidoriktade grenarna som gör formen möjlig. Grenar som växer inåt mot väggen eller utåt från spaljén skall avlägsnas ända inne vid stammen men utanför den lilla förtjockningen, grenkragen, som omsluter grenen.
Efter skörden i augusti/september avlägsnas de grenar som burit frukt och nya grenar binds ut åt sidorna.