Gunnar Christensens
Planteskole

LOG IND

Blåhat


Vild blåhat er en flerårig staude. Har du en halvtør græsplæne, så er det et rigtigt godt sted at plante blåhat. Den vilde Knautia arvensis ses naturligt i vejkanten og på enge. Både på de næringsfattige enge, men også på de mere næringsrige enge kan man finde blåhat.
Allerede fra juni måned blomstrer blåhat på spinkle blomsterstængler. Fra juli står planterne med et stort antal blomster, og Knautia arvensis blomstrer kontinuerligt helt frem til september. Det naturlige look opnås nemt, når du planter Knautia arvensis. De formeres fra frø, så der forekommer en del forskellige fænotyper - nogle bliver kun 30 cm høje, mens andre planter når 75 cm i højden.

Blåhat er en vigtig plante pga. det høje nektar- og pollenindhold i blomsterne og som blåhatjordbi'en eneste fødekilde.

Knautia arvensis er en staude, der vinteren over står som en grøn flad tue. Planten kan forveksles med skabiose, men er altså en lidt anden plante.

Humle i vild blåhat.

Humle i vild blåhat.

Tips til plantning

  • Plantes i sandblandet jord med godt dræn.
  • Placeres solrigt.
  • Selvsående staude, der efter år spreder sig. Blomsterstande kan klippes af, hvis man ikke ønsker spredningen
;