Gunnar Christensens
Planteskole

LOG IND

Shepherdia argentea


Shepherdia argentea

Shepherdia argentea

Bøffelbærbusk

Bøffelbær er et populært valg indenfor permakulturen og skovhaver. Først og fremmest pga. plantens kvælstoffikserende egenskaber.

Ved første øjekast minder bøffelbærbusken om en forvokset havtorn, men du kan kende forskel ved at kigge nærmere på bladene, som hos bøffelbærbusken er modsatte.

Shepherdia argentea hører hjemme i sølvbladfamilien, Elaeagnaceae og er en løvfældende langsomtvoksende træagtig busk, hvis grene og knopper er tæt besat med skjold- og stjernehår. De smalle 4 – 6 cm lange blade er ligeledes på begge sider dækket af sølvfarvede skjoldhår. I enden af skuddene dannes små torne. I vintertilstand ses lyse sølvagtige blomsterknopper.

Busken vokser og når en færdig højde på ca. 4 m.

Tvekønnet
Blomsterne er gule og meget små. Blomstringen sker før løvspring i marts - april måned. Bøffelbærbusken er tvekønnet, og derfor fremkommer der kun frugt, hvis man både har en han- og en hunplante. Man bør kunne skelne kønnet, når man kigger nærmere på blomsten.

Hunblomstens støvdragere er enten manglende eller små. Hunblomsten har en frugtknude i bunden af blomsten – den bør mangle hos hanblomsten, som til gengæld skal have tydelige hårede støvdragere.

Lykkes bestøvningen, så dannes ægformede 4 mm i diameter store røde bær, som er lidt bitre, men som egner sig til gelé og marmelade. Bærrene har et naturligt indhold af stoffet saponin, som også indgår i sæber.

Shephardia er naturligt forekommende i Nordamerika og trives bedst i fuld sol på lette jorde.

Svensk

Bisonbuske

Vid ett snabbt ögonkast påminner bisonbusken om en förvuxen havtorn, men du kan förvissa dig om skillnaden genom att se på bladen, som hos bisonbusken sitter motsatta.

Shepherdia argentea tillhör familjen Elaeagnaceae, dit både havtorn och silverbuske räknas. Bisonbusken är en lövfällande, långsamväxande, trädaktig buske, vars grenar och knoppar  är tätt skyddsbehårade. De 4- 6 cm. avlånga bladen är också täckta på båda sidorna av silverfärgad behåring. I toppen på skotten utvecklas små tornar. Vintertid ser man de ljust silveraktiga blomknopparna.

Busken når så småningom en höjd på ca. 4 m.

Tvåkönad
Blommorna är gula och mycket små. Blomning sker på bar kvist i mars – april. Bisonbusken är tvåbyggare, vilket innebär att han- och honblommor sitter på skilda individ. För att få frukt måste man alltså förvissa sig om både han- och honplanta. Könsskillnad kan man se genom att iaktta blommorna.

Honblommor saknar eller har små och obetydliga ståndare, men har en pistill med fruktämne i botten av blomman. Hos hanblommorna saknas fruktämne, men de har istället tydligt håriga ståndare.

Om befruktningen lyckas bildas 4 mm. stora, röda och äggformade bär. De har en lite bitter smak, men gör sig bra till gelé och marmelad. Bären har ett naturligt innehåll av saponin, som också ingår i såpa.

Shepherdia förekommer naturligt i Nordamerika och trivs bäst i full sol på lätt jord.