Gunnar Christensens
Planteskole

LOG IND

Kinesisk peber - Sezhuan peber


Hårdfør – spiselig – aromatisk - bivenlig – skulpturel – dekorative grentorne

Zanthoxylum simulans er en fuldt hårdfør busk eller mindre flerstammet træ. Kinesisk peber kendes også som Sezhuan peber, og er en meget dekorativ busk med store snitdelte blade, der minder lidt om asketræets blade. De mørkegrønne blade får selskab af små limegule eller cremehvide blomster i maj – juni. Blomsterne er fyldt med pollen og nektar, hvilket tiltrækker både bier og andre insekter. Buskens vaseformede vækst med mørkegrønne blade når efter nogle år sin fulde højde på op til 3 m mens bredden holder sig til ca. 2 m. Hvert efterår inden løvfald lyser busken flot op med smukke gyldne høstfarver – en smuk kontrast til de røde bær.

Spiselig krydret busk
Kinesisk peber er en meget speciel plante. Hele busken er spiselig og både blade, bark og frugter er meget aromatiske. Hele eller dele af busken bruges i kinesisk mad og som medicin. Smagen beskrives som heftig med undertoner af citrus.
Når blomsterne bestøves dannes runde røde bær henover sommeren. De lyse røde frugter modner i september – oktober, hvor frugterne er dækket af små mørke prikker.

Voksested
Kinesisk peberbusk placeres i sol eller halvskygge og plantes i almindelig veldrænet jord. Den stiller ingen krav til jordens surhedsgrad.

Dekorative grene
Kinesisk peber har en naturlig fin vækstform, og kræver kun beskæring, hvis den tager for meget plads i haven. Beskæringen skal ske i buskens hvileperiode – når bladene ikke sidder på. I vintertilstand er grenenes flotte torne meget dekorative – også hvis du vil anvende dem til vinterens dekorationer.

Zanthoxylum slægten er udbredt med flere hundrede arter i de tropiske og subtropiske områder, men enkelte arter er hjemmehørende i et tempereret klima. Z. simulans er én af disse. De er alle kendetegnet ved at være meget aromatiske, og det er frugterne/frøene, der anvendes til madlavning og/eller medicin.

Zanthoxylum simulans får dekorative røde grene.

Zanthoxylum simulans får dekorative røde grene.

Svensk

Kinesiskt pepparträd – Sichuanpeppar

Zanthoxylum simulans är en relativt härdig buske eller ett mindre, flerstammigt träd. Kinesiskt pepparträd kallas också Sichuanpeppar, och är en mycket dekorativ buske med stora sammansatta blad, som påminner lite om askens. De mörkgröna bladen får sällskap av små limegula eller cremevita blommor i maj – juni. Blommorna är fulla av pollen och nektar, vilket attraherar bin och andra insekter. Buskens vasformade växtsätt, med mörkgröna blad, når sin fulla höjd på ca. 3 m. efter några år medan bredden stannar vid ca. 2 m.. Varje år innan bladfall lyser busken upp i vackra gyllengula höstfärger – en fin kontrast till de röda bären.


Ätlig kryddbuske
Kinesiskt pepparträd är en mycket speciell växt. Hela busken är ätlig och såväl blad som bark och frukter är mycket aromatiska. Hela, eller delar av busken används i kinesisk mat och medicin. Smaken beskrivs som häftig med undertoner av citrus.

När blommorna befruktats utvecklas röda bär under sommaren. De ljusröda bären mognar i september – oktober, då frukterna täcks av små mörka prickar.

Växtplats
Kinesiskt pepparträd placeras i sol till halvskugga på skyddad växtplats. Den är inte nogräknad på jordens surhetsgrad.


Dekorativa grenar
Kinesiskt pepparträd har en naturligt fin växtform och kräver bara beskärning om den tar för stor plats i trädgården. Ev. beskärning bör ske under viloperioden – när bladen fallit av. Under vintern är buskens vackra tornar mycket dekorativa och kan användas till vinterdekorationer, om du vill.

Zanthoxylumsläktet, med flera hundra arter, är utbrett i tropiska och subtropiska delar av världen, med några arter hemmahörande i ett tempererat klimat. Z simulans är en av arterna för det tempererade klimatet. De kännetecknas alla genom att vara mycket aromatiska, och det är frukter och frön som används i matlagning och/eller till medicin.