Gunnar Christensens
Planteskole

LOG IND

Biologisk plantebeskyttelse


Gunnar Christensens Planteskole arbejder for at producere sunde, naturlige og robuste planter, der etablerer sig godt, udvikler sig smukt og trives rundt om i haverne.

En forudsætning for at nå det mål er biologisk plantebeskyttelse, der omfatter en bred vifte af midler og metoder. Plantebeskyttelsen forhindrer, at skadedyr og plantesygdomme tager pynten af planterne og gør dem svage.

Vi arbejder konstant med at udvikle brugen af nyttedyr, planteforstærkere, basisstoffer og meget mere for at sikre optimal plantevækst og en stor bestand af naturligt forekommende nyttedyr i vores marker. Vi kalder det BIO-logisk plantebeskyttelse.

Hos Gunnar Christensens Planteskole er kemisk plantebeskyttelse den sidste nødløsning, der kan tages i brug. Er det helt uundgåeligt, anvender vi naturligvis kun midler, der er skånsomme overfor nyttedyrene i marken. Både de naturligt forekommende og alle dem, vi selv har sat ud.

Naturen er vigtig for os alle sammen. Derfor er vi stolte over at dyrke naturlige planter. Naturlige planter er ikke altid perfekte. Heldigvis oplever vi en voksende forståelse for, at planter kan have et gult blad eller pletter på bladene. Sådan er naturens gang. Hvis vi gerne vil hjælpe naturen og tænke mere BIO-logisk, så må vi også acceptere lidt pletter og skader hist og pist. Til gengæld kan vi glæde os over, at de naturlige planter har en helt anden styrke, end planter der er kemisk rensede.

Vores fem indsatsområder

I vores produktion arbejder vi med fem indsatsområder:

  1. Nyttedyr.
  2. Planteforstærkere, også kaldet biostimulanter.
  3. Nyttesvampe og nyttebakterier.
  4. Basisstoffer, også kaldet abiotiske midler.
  5. Alternative midler med fysisk effekt.

(Hop til svensk)

Planteproduktion på en ny måde

Det er en spændende proces at arbejde med og udvikle biologisk plantebeskyttelse. En proces, vi lægger rigtig mange kræfter i hos Gunnar Christensens Planteskole. Dels fordi det for os er den eneste logiske tilgang til moderne planteproduktion, dels fordi vi kan se, at det virker.

Derfor har vi til stadighed gang i nye afprøvninger af det, der måske bliver fremtidens biologiske plantebeskyttelse. Vi afprøver for eksempel salicylsyre udvundet af pileekstrakt mod rodsvampe og midlet Serenade, der er et fysisk virkende middel, til forebyggelse af angreb af bladsvampe. Vi leder efter midler, der kan hjælpe os i kampen mod cikader, og vi eksperimenterer med produktet Multikraft, der indeholder aktive mikroorganismer fra fermenterede planteekstrakter.

Vi glæder os hver dag over de fremskridt, vi gør, og over at vi kan levere sunde, naturlige og robuste planter, der også klarer sig godt, når de forlader planteskolen. Drømmen er, at den tankegang vil brede sig hele vejen fra produktionen gennem salgsleddet og hjem i haverne, hvor for eksempel de nyttedyr, der følger med i købet, er med til at sikre den naturlige balance og dermed bedre vækst og udvikling.

Forebyggelse med nematoder mod øresnudebillens larver.

Forebyggelse med nematoder mod øresnudebillens larver.