Gunnar Christensens
Planteskole

LOG IND

Basisstoffer


Basisstoffer er stoffer, der i forvejen er almindeligt kendt og godkendt til helt andre formål end plantebeskyttelse, men som har vist sig også at have gavnlig indflydelse i planteproduktionen. Nogle af dem har du formentlig selv i køkkenskuffen derhjemme som for eksempel Natron, der er en vigtig ingrediens i æbleskiver.

Markedet for basisstoffer er gennemreguleret, så stofferne skal være godkendt af Miljøstyrelsen til helt specifikke formål, før de må anvendes i planteskolen. Netop Natron er et godt eksempel på et godkendt stof. Vi blæser pulveret ud over planterne med en pulverblæser i et ganske tyndt lag og vander derefter let. Natron hæver pH på jordoverfladen, og det fjerner problemer med lungemos, der er surbundsplanter.

Et andet eksempel er Lecitin, som vi i øjeblikket afprøver som forebyggende middel mod meldug. Lecitin er et fortykningsmiddel, der anvendes i fødevareindustrien. Det ser lovende ud, men udfordringen er som for alle basisstoffer, at de kun virker, indtil vejr og vind har fjernet dem. Derfor skal det typisk påføres hver 8.-10. dag.

Natron udblæser.

Natron udblæser.

Træflis lægges øverst i potten for at undgå mest muligt ukrudt.

Træflis lægges øverst i potten for at undgå mest muligt ukrudt.