Gunnar Christensens
Planteskole

LOG IND

Nyttedyr


Nyttedyr findes overalt i naturen, hvor de er med til at bekæmpe skadedyrene.
Fx:

Tripsrovmiden, Amblyseius cucumeris. Denne rovmide spiser fx tripslarver også kendt som tordenfluer og æg af spindemider.

Anthocoris-rovtæge, Antochoris nemoralis. Næbtæge der bl.a. spiser bøgebladlus, bladlus og bladlopper.

Bladlus-snyltehvepsen, Aphidius colemani. Lever af omkring 40 arter af mindre bladlus. Den lægger æg i bladlusen – (parasitiser bladlusen).

Ervi-snyltehveps, Aphidius ervi. Lever af store bladlus.

Bladlus-galmyg, Aphidoletes aphidimysa. Lever af bladlus som den bedøver og udsuger.

Nematode mod øresnudebille. Rundorm der angriber øresnudebillelarver, men den kan ikke bekæmpe de voksne.

Jordrovmide, Hypoaspis miles. Lever af organismer i jorden fx springhaler, mider, larverne af sørgemyg, biller, fluer og pupper af trips.

Spinde-rovmiden, Phytoseiulus persimilis. Både nymfe og den voksne rovmide lever af spindemider i alle stadier; æg, nymfer og voksne står på menuen.

 

Aphidius sættes ud mod bladlus.

Aphidius sættes ud mod bladlus.

Aphidius snyltehveps på jagt efter bladlus.

Aphidius snyltehveps på jagt efter bladlus.

Nyttedyrs-udblæser er en stor hjælp, når der skal sættes nyttedyr ud på større arealer.

Nyttedyrs-udblæser er en stor hjælp, når der skal sættes nyttedyr ud på større arealer.

Anthocoris rovtæger sættes ud mod bladlus og bladlopper.

Anthocoris rovtæger sættes ud mod bladlus og bladlopper.

Nyttedyr opbevares i beholder med savsmuld indtil udsætning.

Nyttedyr opbevares i beholder med savsmuld indtil udsætning.