Gunnar Christensens
Planteskole

LOG IND

Planteforstærkere


Næringsstoffer og organiske molekyler stimulerer planten til øget roddannelse. Samtidig fremmes de vækstfremmende bakterier i vækstmediet, der igen nedbryder mineraler, så næringsstoffer som kvælstof og fosfor bliver tilgængelige som let optagelige forbindelser. Resultatet er hurtigere rod-etablering.