Gunnar Christensens
Planteskole

LOG IND

Biologiskt växtskydd


Gunnar Christensens Planteskole arbetar med målet att producera sunda, naturliga och robusta växter, som etablerar sig bra, utvecklas vackert och trivs runt om i trädgårdarna.

En förutsättning för att nå detta mål är biologiskt växtskydd, som omfattar en bred palett av medel och metoder. Växtskyddsåtgärderna förhindrar att skadedjur och sjukdomar gör plantorna försvagade och oattraktiva.

Vi arbetar fortlöpande med att utveckla användning av nyttodjur, växtstärkande medel, bassubstanser och mycket annat för att säkra en optimal tillväxt och ett stort bestånd av naturligt förekommande nyttoorganismer i våra jordar. Vi kallar det BIOlogiskt växtskydd.

Hos Gunnar Christensens Planteskole är kemisk bekämpning alltid en sista nödlösning som kan komma till användning. Är det helt oundvikligt med kemiskt växtskydd använder vi bara medel som är skonsamma mot markens nyttodjur, både de naturligt förekommande och de vi själva satt ut.

Naturen är viktig för oss alla. Därför är vi stolta över att producera naturliga växter. Dessa är inte alltid helt perfekta. Lyckligtvis upplever vi en ökad förståelse för att plantan kan ha ett gult blad eller några fläckar på bladen. Så ser det ut i naturen. Om vi vill hjälpa naturen och tänka mer biologiskt, så måste vi också kunna acceptera lite fläckar och skador då och då. I gengäld kan vi glädja oss åt att de naturligt producerade växterna har en helt annan styrka än de som är kemiskt behandlade.

Våra fem insatsområden

I vår produktion arbetar vi med fem insatsområden:

  1. Nyttodjur.
  2. Växtstärkande medel, också kallade biostimulanter.
  3. Nyttosvampar och – bakterier.
  4. Bassubstanser, också kallade abiotiska medel.
  5. Alternativa medel med fysikalisk effekt.

 

Växtproduktion på nytt sätt

Det är en spännande process att arbeta med att utveckla biologiskt växtskydd. En process som vi verkligen lägger mycket kraft på hos Gunnar Christensens Planteskole, dels för att det för oss är den enda logiska möjligheten till modern plantproduktion, dels för att vi ser att det fungerar.

Därför håller vi ständigt på med nya försök som kanske kommer att bidra till framtidens växtskydd. Vi gör exempelvis försök med salicylsyra mot rotsvampar, utvunnen ur pilextrakt, och medlet Serenade, ett fysikaliskt verkande preparat mot bladsvampar. Vi letar efter medel som kan hjälpa oss i kampen mot stritar och vi experimenterar med produkten Multikraft som innehåller aktiva mikroorganismer från jästa växtextrakt.

Vi glädjer oss varje dag över de framsteg vi gör och att vi kan leverera sunda, naturliga och robusta växter, som också klarar sig när de lämnat plantskolan. Drömmen är att denna tankegång kan spridas hela vägen från produktionen, genom säljledet och ut i trädgårdarna, där exempelvis nyttodjur som följer med på köpet, är med till att säkra den naturliga balansen och därmed bidrar till bättre växt och utveckling.

Forebyggelse med nematoder mod øresnudebillens larver.

Forebyggelse med nematoder mod øresnudebillens larver.